System hostit.pl umożliwia sprawne zrządzanie pocztą przychodzącą i w sposób inteligentny przekazywać ją pomiędzy wybranymi adresatami - w tym celu zaimplementowana została opcja tzw. aliasów i wyślij kopię do dla skrzynek email.

Zamysłem dla alisów oraz wyślij kopię dostępnych na serwerach pocztowych w różnych firmach, jest sterowanie przychodzącymi wiadomościami w granicach jednej infrastruktury (np. hostit.pl czy firmy X). Wykorzystanie tej funkcjonalności w niewłaściwy sposób powoduje poważne problemy dla jej użytkowników.

Stosując aliasy kierujące na adresy emial poza infrastrukturą hostit.pl, jednocześnie stajesz się adresatem wszystkich wiadomości i bez swojej wiedzy możesz zostać spamerem.

Osoby korzystające z aliasów lub wyślij kopię do (po za serwery w hostit.pl) mają przydzielone adresy IP, które często mogą znaleźć się na czarnej liście. Wyjściem z takiej sytuacji jest nie stosowanie aliasów na serwery zewnętrzne, zaś opcję wyślij kopię do stosować tylko na wybranych skrzynkach, które nie służą do wysyłki ważnych wiadomości.

Jeżeli wysyłasz kopię wiadomości na serwery zewnętrzne tylko dlatego, że fizycznie korzystasz z innej skrzynki, należy zrezygnować z kopii wyślij do i włączyć pobieranie wiadomości np. poprzez funkcję POP3 na skrzynce docelowej. Dzięki temu zabiegowi nie będziesz postrzegany w sieci jako spamer (pamiętaj możesz przesyłać także kopie wiadomości typu spam).

Rozwiązanie

W przypadku programów zainstalowanych na komputerze lokalnym, wystarczy utworzyć kolejną skrzynkę email w aplikacji i skonfiguraować z godnie z ustawieniami serwerów hostit.pl (np. konfiguracja Thunderbird).

Dla korzystających z dostawców zewnętrznych oferujących interfejsy WWW, czyli czytających maile bezpośrednio ze strony: