Poniżej w kilku prostych krokach został opisany proces konfiguracji konta w Wirtualnej Polsce tak by za jego pośrednictwem korzystać ze skrzynki pocztowej działającej w ramach infrastruktury hostit.pl. Jest to jedyny właściwy sposób – nie należy używać opcji dostępnej w panelu klienta hostit.pl „Wyślij kopię do”.

Po zalogowaniu do poczty w serwisie wp.pl wybieramy kolejno:

Zarządzaj folderami

Dodaj konto zewnętrzneUruchomi się Kreator dodawania konta zewnętrznego – wybieramy „Dalej”

Wprowadzamy nazwę swojej skrzynki mailowej obsługiwanej na serwerze w hostit.pl – na potrzeby tego artykułu jest to tówj@adres.pl

Następnie pojawi się okno kreatora gdzie należy uzupełnić następujące pola:

nazwa konta zewnętrznego: podajemy swój adres mailowy (np. biuro@nazwa-mojej-domeny.pl)

serwer POP3: podajemy poczta.hostit.pl

serwer SMTP: podajemy poczta.hostit.pl

nazwa użytkownika: podajemy swój adres mailowy (twój@adres.pl)

Hasło: podajemy hasło do swojej skrzynki - to samo w oknie powtórz hasło

Zostawiamy zaznaczone pola:pozostaw kopię na serwerze i zawsze używaj SSL

Wybieramy przycisk „dalej”

Ostatnim elementem przeprowadzonej konfiguracji jest potwierdzenie dodania konta zewnętrznego.