Pomoc programisty/administratora

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w zakresie zainstalowanego przez Ciebie oprogramowania lub konfiguracji Twoich usług wychodzącą po za standardowy zakres? Nie martw się. Jesteśmy tu dla Ciebie: najlepisi specjaliści w zakresie systemów Linux/Unix oraz wieloletni progamiści C/C++/C#/Go/Java/PHP/Javascript.

Cennik standardowy Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto (z naliczonym podatkiem VAT).
Zamówienie usługi nie jest zobowiązaniem do zapłacenia, jest to tylko oferta. W związku z tym w przupadku rezygnacji (nie opłacenie zamówienia), nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty.

Certyfikat SSL

Opis dot. zleceń w ramach Certyfikat SSL Cena Zamów
Przytosowanie strony do obsługi SSL

Usunięcie przeszkód w kodzie Twojej strony/aplikacji w obsłudze szyfrowanych połączęń SSL i usunięcie przekreślonej kłódki, która pojawia się pomimo zakupu i instalacji certyfikatu SSL. cena od
492,00 zł więcej
Instalacja certyfikatu dostarczonego przez klienta

Jeżeli posiadasz już certyfikat kawalifikowany, możesz go do nas dostarczyć w formie PEM (uwaga nie może byż zabezpieczony hasłem). Należy go dostarczyć po otrzymaniu od nas potwierdzenia o zaksięgowaniu płatności - w odpowiedzi na tego maila lub powołując się na nr opłaconego zamówienia
184,50 zł więcej
Przeniesienie certyfikatu na inne konto

Jeżeli chcesz przenieść certyfikat na inne konto hostingowe (np. po przeniesieniu domeny) - w ramach infrastruktury hostit.pl
184,50 zł więcej

Administracja serwerami

Opis dot. zleceń w ramach Administracja serwerami Cena Zamów
Import/eksport baz danych

Eksportowanie lub importowanie wybranej bazy danych. Importowanie danych na hostingu WWW ograniczone jest do 1GB wielkości bazy danych
246,00 zł więcej
Utworzenie skrzynki email

Utworzenie skrzynki w panelu klienta hostit.pl
123,00 zł więcej
Import skrzynki email ze wskazanego serwera

Zaimportowanie danych skrzynki mailowej z innego serwera lub z innego konta email (serwer docelowy musi znajdować się w infrastrukturze hostit.pl)
123,00 zł więcej
Skanowanie antywirusowe sewera FTP

Zlecenie przeprowadzenia skanowania serwera FTP i przekazanie analizy z tej operacji
184,50 zł więcej
Przeniesienie danych na inne konto

Przeniesienie danych FTP/MySQL z aktywnego konta na inne konto w ramach infrastruktury hostit.pl
369,00 zł więcej
Migracja danych pomiędzy serwerami dedykowanymi/hostingiem dedykowanym

Przeniesienie wszystkich danych z aktywnego sewera na inny sewer w ramach infrastruktury hostit.pl
861,00 zł więcej
Konfiguracja ukrytego folderu zgodnie z oczekiwaniami

Konfiguracja folderu FTP/WWW umożliwiające ukrycie go lub zabezpieczenie hasłem
246,00 zł więcej
Włączenie logów błędów dla jednej wersji PHP

Włączenie i zapisywanie logów błędów dla wskazanej wersji PHP i zapisywanie ich do plików.
246,00 zł więcej
Przekierowanie 301 w pliku .htaccess

Przekierowanie adresu na bazie pliku .htaccess z jednego adresu na drugi.
246,00 zł więcej
Przekierowanie domeny na wskazany katalog

Zmiana ustawień wskazania domeny na wybrany katalog w panelu klienta
184,50 zł więcej
Wymuszenie adresu https dla wybranej domeny

Wymuszenie obsługi https:// dla wybranej domeny
184,50 zł więcej
Zmiana wersji PHP w ramach dostępnych

Zmiana aktywnej wersji PHP dla wybranej domeny w ramach dostępnych wersji w panelu klienta
123,00 zł więcej
Zmiana konfiguracji PHP

Zmiana konfiguracji PHP w wybranej wersji, zgodnie z Twoimi zaleceniami i nie wykraczającymi po za parametry bezpieczeństwa Twojej usługi. Proponowane zmiany muszą zostać zaakceptowane przez naszego adminitratora (pod kątem bezpieczeństwa) - informacja zostanie Ci udzielona przed opłaceniem usługi (prosimu o wysłanie zapytanie po złożeniu zamówienia).
246,00 zł więcej
Instalacja wskaznego modułu PHP

Instalacja dla wybranej wersji PHP (dostępnej w ramach usługi) modułu rozszeżenia PHP. Proponowane instalacja musi zostać zaakceptowana przez naszego adminitratora (pod kątem bezpieczeństwa)- informacja zostanie Ci udzielona przed opłaceniem usługi (prosimu o wysłanie zapytanie po złożeniu zamówienia).
369,00 zł więcej

Logi i Analiza

Opis dot. zleceń w ramach Logi i Analiza Cena Zamów
Logi FTP dot. logowania

Udostępnienie logów z udanych oraz nie udanych prób logowania na serwer FTP (loginy, czas i adresy IP)
246,00 zł więcej
Rozszerzone logi FTP

Udostępnienie logów z zakresu logowania, przeglądania oraz zmiany danych i atrybutów plików (loginy, czas, adresy IP, znacznik: usunięcia, dodania, modyfikacji i utworzenia). Logi zawierają także informacje objęte w usłudze "Logi FTP dot. logowania".
307,50 zł więcej
Logi SMTP dot. logowania

Udostępnienie logów z udanych oraz nie udanych prób logowania na serwer POP3 (loginy, czas i adresy IP) dot. wybranego adresu email
246,00 zł więcej
Rozszerzone logi SMTP

Udostępnie logów dot. poczty przychodzącej i wychodzącej w ramach wybranego adresu email. Logi zawierają także informacje objęte w usłudze "Logi SMTP dot. logowania".
246,00 zł więcej
Logi POP3 dot. logowania

Udostępnienie logów z udanych oraz nie udanych prób logowania na serwer POP3 (loginy, czas i adresy IP) dot. wybranego adresu email
246,00 zł więcej
Logi IMAP4 dot. logowania

Udostępnienie logów z udanych oraz nie udanych prób logowania na serwer IMAP4 (loginy, czas i adresy IP) dot. wybranego adresu email
246,00 zł więcej
Logi SSH dot. logowania

Udostępnienie logów z udanych oraz nie udanych prób logowania na serwer SSH (loginy, czas i adresy IP).
246,00 zł więcej
Rozszerzone logi WWW

Udostępnie logów dot. ruchu WWW z wybranym filtrowaniem.
246,00 zł więcej
Analiza bezpieczeństwa i wydajności

Analiza pod kątem bezpieczeństwa oraz wydajności serwera. W ramach analizy sprawdzimy aktualności zainstalowanych aplikacji PHP oraz podpowiemy, co można poprawić celem uzyskania wyższej wydajnośc i bezpieczeństwa.
492,00 zł więcej
Analiza logów aplikacji klienckiej

Analiza logów generowanych przez Twoją aplikację, pod kątem odnalezienia przyczyny błędnego jej działania.
369,00 zł więcej

Hosting dedykowany

Opis dot. zleceń w ramach Hosting dedykowany Cena Zamów
Wznowienie wyłączonej usługi hostingu dedykowanego

Ponowna aktywacja usługi po jej wcześniejszym wyłączeniu, bez potrzeby przywrócenia danych
123,00 zł więcej
Wznowienie wyłączonej usługi hostingu dedykowanego i przywrócenie danych

Ponowna aktywacja usługi po jej wcześniejszym wyłączeniu wraz z przywróceniem posiadanych danych
307,50 zł więcej

Usługi dodatkowe

Opis dot. zleceń w ramach Usługi dodatkowe Cena Zamów
Dodatkowy adres IP dla SSL lub aplikacji WWW

Dodatkowy adres IP, który można przydzielic dla wybranych witryn, aplikacji WWW - nie więcej niż 1 sztuka dla każdego konta w ramach hostingu WWW
61,50 zł więcej
Dodatkowy adres IP w ramach hostingu dedykowanego

Dodatkowy adres IP, który można przydzielic dla wybranych witryn, aplikacji WWW oraz poczty w ramach hostingu dedykowanego - nie więcej niż 15 sztuk na każde konto
61,50 zł więcej
Wymiana adresu IP

Wymiana dodatkowego adresu IP na inny. Nie częsciej niż raz w miesiącu.
123,00 zł więcej
Dodatkowy adres IP dla poczty dedykowanej

Dodatkowy adres IP, który można przydzielic dla wybranych nadawców celem zwiększenia skuteczności docierania do adresatów
61,50 zł więcej
Dodatkowy adres IP dla poczty dedykowanej

Dodatkowy adres IP, który można przydzielic dla wybranych nadawców celem zwiększenia skuteczności docierania do adresatów
430,50 zł więcej
Dedykowany adres IP dla aplikacji klienckiej (strony WWW)

Dedykowany adres IP, który można przypiąć dla wybranych domen zaparkowanych w hostit.pl w ramach hostingu aplikacji (na serwerach WWW wyłączenie z obsługi poczty)
430,50 zł więcej
Odłączenie adresu IP

Usługa odłaczenia dodatkowego adresu IP od usługi w przypadku, wykupienia na okres krótszy niż 6 miesięcy
246,00 zł więcej
Konfiguracja serwera dedykowanego

Konfiguracja sewera dedykowanego pod klucz cena od
984,00 zł więcej
Cesja konta

Usługa przepisania konta w hostit.pl na inny podmiot
123,00 zł więcej
Usługa powierzenia danych osobowych

Usługa powierzenia danych osobowych dla konta
307,50 zł więcej
Obciążenie zwrotne

Opłata za realizację przelewu zwrotnego
18,45 zł więcej
Konfiguracja DKIM dla domeny

Konfiguracja DKIM dla wybranej domeny
184,50 zł więcej
Konfiguracja SPF dla wybranego IP

Konfiguracja SPF dla wskazanego przez klienta adresu IP
184,50 zł więcej
Konfiguracja DMARC dla wybranej domeny

Konfiguracja DMARC dla wskazanej przez klienta domeny
184,50 zł więcej
Ustawienie Rev DNS dedykowanego adresu IP

Zmiana wpisu revers DNS dla dedykowanego adresu IP
184,50 zł więcej
Godzina pracy technika/programisty w standardowym czasie

Zakres prac ustalonych pomiędzy stronami w godzinach pracy biura (poniedziałek - piątek 9:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Termin ralizacji zlecania wg kolejności zleceń
184,50 zł więcej
Godzina pracy technika/programisty w niestandardowym czasie

Zakres prac ustalonych pomiędzy stronami poza godzinami pracy biura (również dni wolne i święta). Termin ralizacji zlecania wg kolejności zleceń
418,20 zł więcej

Wordpress

Opis dot. zleceń w ramach Wordpress Cena Zamów
Zmiana hasła administratora

Zmiana hasła umożliwi odzyskanie dostępu do panelu administratora Wordpress.
184,50 zł więcej
Podstawowa konfiguracja systemu

Konfiguracja instalacyjna systemu Wordpress (błąd połączenia bazy danych, problem z aktualizacją Wordpress lub zawartością jego system plików)
184,50 zł więcej
Optymalizacja witryny internetowej

Instalacja systemów cachujących, umożliwiająca przyśpieszenie działania witryny
307,50 zł więcej
System kopii bezpieczeństwa

Instalacja systemów wykonywania kopii bezpieczeństwa dedykowanych dla oprogramowania Wordpress, umożliwiająca automatyczną realizajcę z poziomu panelu Wordpress
270,60 zł więcej
System komnetarzy Disqus

Instalacja systemu Disqus, umożliwiająca dodawanie komentarzy przez odwiedzających za pomocą platformy Disqus
246,00 zł więcej
Konfiguracja formularza kontaktowego

Instalacja dodatkowego lub konfiguracja obecnego formularza kontatkowego (dot. jednej z tych funkcji, w przypadku instalacji dodatkowego formularza, cena obejmie takrze jego konfigurację.
492,00 zł więcej
Analia uszkodzonego systemu

Analiza opartego na witrynie Wordpress, umożliwi przeprowadzenie ew. późniejszej naprawy witryny. cena od
492,00 zł więcej
Włączenie obsługi certyfikatu SSL dla twojej aplikacji

Włączenie obsłgui certyfikatu SSL dla twojej aplikacji.
246,00 zł więcej

Przywrócenie danych - backup

Opis dot. zleceń w ramach Przywrócenie danych - backup Cena Zamów
Dopłata do przedłużenie serwera po terminie

Dopłata do przywrucenie serwera WWW po terminie ważności (gdy dane są jeszcze na serwerze macierzystym) Prosimy o wcześniejszy kontakt z zapytaniem czy serwer jeszcze fizycznie jest na maszynie macierzystej
246,00 zł więcej
Przywrócenie wszystkich danych wygasłego serwera WWW po jego opłaceniu

Przywrócenie danych na serwerze WWW (hosting www) po jego ponownym uruchomieniu. Cena nie zawiera samego kosztu przedłużenia ważności serwera. Prosimy o wcześniejszy kontakt z zapytaniem czy kopia z zadanego okresu jest jeszcze dostępna oraz o jej ew. zabezpieczenie (jeszcze przed opłaceniem usługi).
369,00 zł więcej
Przywrócenie danych serwera FTP lub wskazanego przez Ciebie katalogu

Prosimy o wcześniejszy kontakt z zapytaniem czy kopia z zadanego okresu jest jeszcze dostępna oraz o jej ew. zabezpieczenie (jeszcze przed opłaceniem usługi).
246,00 zł więcej
Przywrócenie całego serwera MySQL lub wskazanego przez Ciebie bazy danych

Prosimy o wcześniejszy kontakt z zapytaniem czy kopia z zadanego okresu jest jeszcze dostępna oraz o jej ew. zabezpieczenie (jeszcze przed opłaceniem usługi).
246,00 zł więcej
Przywrócenie wskazanych tabel MySQL

Prosimy o wcześniejszy kontakt z zapytaniem czy kopia z zadanego okresu jest jeszcze dostępna oraz o jej ew. zabezpieczenie (jeszcze przed opłaceniem usługi).
307,50 zł więcej
Przywrócenie danych email dla wskazanej skrzynki email

Prosimy o wcześniejszy kontakt z zapytaniem czy kopia z zadanego okresu jest jeszcze dostępna oraz o jej ew. zabezpieczenie (jeszcze przed opłaceniem usługi).
246,00 zł więcej

Presta Shop

Opis dot. zleceń w ramach Presta Shop Cena Zamów
Włączenie obsługi certyfikatu SSL dla twojej aplikacji

Włączenie obsługi certyfikatu SSL dla twojej aplikacji.
246,00 zł więcej
Pozycje zawierające znacznik cena od informuje, że jest to cena poglądową i ostateczna kwota uzależniona jest od innych czynników, których poznanie umożliwi name przeprowadzenie wywiadu lub dokonanie wstępnej analizy problemu.

W sytuacji tej prosimy o zgłoszenie się do nas wraz przedstawieniem danych dostępowych do usługi i dokładnego opisania problemu abyśmy mogli się zająć państwa problemem niezwłocznie oraz przestawić zobowiązującą wycenę.


Jeżeli Twój problem nie obejmuje opisanych zagadnień lub wymaga dodatkowej analizy przed wyceną prosimy o kontakt podając jak najwięcej informacji.