Dodatkowy adres IP w ramach hostingu dedykowanego


Dodatkowy adres IP, który można przydzielic dla wybranych witryn, aplikacji WWW oraz poczty w ramach hostingu dedykowanego - nie więcej niż 15 sztuk na każde konto


Uwaga, Twoja usługa hostingu w hostit.pl musi być aktywna i opłacona aby realizacja Dodatkowy adres IP w ramach hostingu dedykowanego mogła zostać zrealizowana.

Jeżeli Twój serwer wygasł należy go wcześniej przedłużyć. Po opłaceniu zamówienia ew. poprosimy o dopłacenie za serwer, jeżeli wcześniej nie została opłata uiszczona.

Dodatkowy adres IP w ramach hostingu dedykowanego

24,60zł / miesiąc
  • Twoja usługa musi być aktywna
  • Cena ostateczna

W przypadku wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia, przed jego opłaceniem prosimy o kontakt z podaniem nr zamówienia, celem wyjaśnienia.