Konfiguracja formularza kontaktowego


Instalacja dodatkowego lub konfiguracja obecnego formularza kontatkowego (dot. jednej z tych funkcji, w przypadku instalacji dodatkowego formularza, cena obejmie takrze jego konfigurację.


Uwaga, Twoja usługa hostingu w hostit.pl musi być aktywna i opłacona aby realizacja Konfiguracja formularza kontaktowego mogła zostać zrealizowana.

Jeżeli Twój serwer wygasł należy go wcześniej przedłużyć. Po opłaceniu zamówienia ew. poprosimy o dopłacenie za serwer, jeżeli wcześniej nie została opłata uiszczona.

Konfiguracja formularza kontaktowego

246,00zł / jednorazowo
  • Twoja usługa musi być aktywna
  • Cena ostateczna

W przypadku wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia, przed jego opłaceniem prosimy o kontakt z podaniem nr zamówienia, celem wyjaśnienia.