Import/eksport baz danych


Eksportowanie lub importowanie wybranej bazy danych. Importowanie danych na hostingu WWW ograniczone jest do 1GB wielkości bazy danych


Uwaga, Twoja usługa hostingu w hostit.pl musi być aktywna i opłacona aby realizacja Import/eksport baz danych mogła zostać zrealizowana.

Jeżeli Twój serwer wygasł należy go wcześniej przedłużyć. Po opłaceniu zamówienia ew. poprosimy o dopłacenie za serwer, jeżeli wcześniej nie została opłata uiszczona.

Import/eksport baz danych

123,00zł / jednorazowo
  • Twoja usługa musi być aktywna
  • Cena ostateczna

W przypadku wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia, przed jego opłaceniem prosimy o kontakt z podaniem nr zamówienia, celem wyjaśnienia.