Wymiana adresu IP


Wymiana dodatkowego adresu IP na inny. Nie częsciej niż raz w miesiącu.


Uwaga, Twoja usługa hostingu w hostit.pl musi być aktywna i opłacona aby realizacja Wymiana adresu IP mogła zostać zrealizowana.

Jeżeli Twój serwer wygasł należy go wcześniej przedłużyć. Po opłaceniu zamówienia ew. poprosimy o dopłacenie za serwer, jeżeli wcześniej nie została opłata uiszczona.

Wymiana adresu IP

61,50zł / miesiąc
  • Twoja usługa musi być aktywna
  • Cena ostateczna

W przypadku wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia, przed jego opłaceniem prosimy o kontakt z podaniem nr zamówienia, celem wyjaśnienia.