Logi POP3 dot. logowania


Udostępnienie logów z udanych oraz nie udanych prób logowania na serwer POP3 (loginy, czas i adresy IP) dot. wybranego adresu email


Uwaga, Twoja usługa hostingu w hostit.pl musi być aktywna i opłacona aby realizacja Logi POP3 dot. logowania mogła zostać zrealizowana.

Jeżeli Twój serwer wygasł należy go wcześniej przedłużyć. Po opłaceniu zamówienia ew. poprosimy o dopłacenie za serwer, jeżeli wcześniej nie została opłata uiszczona.

Logi POP3 dot. logowania

123,00zł / jednorazowo
  • Twoja usługa musi być aktywna
  • Cena ostateczna

W przypadku wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia, przed jego opłaceniem prosimy o kontakt z podaniem nr zamówienia, celem wyjaśnienia.