Celem instruktażu jest przedstawienie konfiguracji konta pocztowego w bezpłatnym programie Mozilla Thunderbird, opis przedstawiony na podstawie wersji 2.0.0.22 (20090605).

Zawsze aktualną wersje programu Mozilla Thunderbird (choć może niezgodną do końca z opublikowanym instruktarzem) można pobrać ze strony: mozilla.org/pl/thunderbird/

Uwaga! Instruktaż opisuje konfigurację przykładowego konta pocztowego o nazwie jan.kowalski@firma-kowalski.pl, dlatego proszę o zastąpienie adresu jan.kowalski@firma-kowalski.pl oraz domeny firma-kowalski.pl swoimi własnymi.

Aplikację uruchamiamy poprzez kliknięcie menu start i wybór ikony zatytułowanej „Mozilla Thunderbird” oraz postępujemy zgodnie z przedstawionymi instrukcjami.

Mozilla Thunderbird dodawanie konta
Krok 1. Z górnego menu wybieramy Plik > Nowy > Konto…
Mozilla Thunderbird nowe konto pocztowe
Krok 2. W pierwszej zakładce "Konfiguracji nowego konta" zaznaczamy Konto pocztowe i klikamy Dalej.
Mozilla Thunderbird skrzynka e-mail, nazwa własna
Krok 3. Wypełniamy formularz własnymi danymi i klikamy Dalej
Mozilla Thunderbird serwery poczty przychodzącej i wychodzącej POP3, IMAP, SMTP
Krok 4. Zaznaczamy serwer POP lub Serwer IMAP (oba protokoły są obsługiwane przez nasze serwery) i jako serwer poczty wychodzącej podajemy poczta.hostit.pl i klikamy Dalej
Mozilla Thunderbird adres e-mail
Krok 5. Jako nazwę użytkownika zawsze podajemy pełen adres skrzynki pocztowej, którą konfigurujemy i klikamy Dalej
Mozilla Thunderbird nazwa konta
Krok 6. Pole możemy wypełnić dowolnie, jednak warto tutaj podać adres naszej skrzynki pocztowej. Klikamy Dalej.
Mozilla Thunderbird podsumowanie konfiguracji konta pocztowego
Krok 7. Na ekranie podsumowującym możemy sprawdzić poprawność wpisanych danych i gdy wszystko się zgadza możemy kliknąć Dalej
Mozilla Thunderbird sprawdzanie konfiguracji konta pocztowego
Krok 8. Skrzynka została skonfigurowana, jednak na wszelki wypadek sprawdźmy czy wszystkie ustawienia są prawidłowe (szczególnie przydatne gdy mamy kilka kont pocztowych w programie Thunderbird).
Kilkamy z menu Narzędzia > Konfiguracja kont...
Mozilla Thunderbird serwer poczty wychodzącej SMTP
Krok 9. W nowo otwartym oknie sprawdzamy czy wszystkie wprowadzone wartości są prawidłowe dla każdej ze skrzynek (zgodnie z przedstawioną grafiką), jeśli nie to poprawiamy.
Na szczególną uwagę zasługuje opcja Serwer poczty wychodzącej SMTP (ostatnia opcja na dole):
Aby wysłać pocztę poprzez serwer SMTP na hostit.pl, każda skrzynka pocztowa powinna posiadać skonfigurowany serwer SMTP wg indywidualnych ustawień.
Mozilla Thunderbird konfiguracja serwera poczty wychodzącej
Krok 10. Zaznaczamy z lewej strony okna opcję Serwer poczty wychodzącej (SM....
Jeżeli w konfiguracji serwera poczty wychodzącej (SMTP) nie ma pozycji z nazwą naszej skrzybki pocztowej klikamy Dodaj...
W przypadku gdy nasza skrzynka istnieje klikamy Edytuj... i porównujemy z poniższymi danymi.
Konfiguracja konta pocztowego w Mozilla Thunderbird
Krok 11. Sprawdzamy czy w polu Użytkownik jest podana nazwa naszej skrzynki pocztowej, jeśli nie poprawiamy pole, klikamy ok

Jeżeli wysyłka poczty nie będzie działać lub jeśli jesteś użytkownikiem internetu firmy TP S.A., zmień port SMTP z 25 na 587.

Mozilla Thunderbird port serwera poczty wychodzącej
Krok 12. i raz jeszcze zaznaczamy z lewej strony nazwę naszej skrzynki pocztowej i poprawiamy Serwer poczty wychodzącej SMTP na nowo wprowadzoną wartość i klikamy ok**