Poniżej w kilku prostych krokach został opisany proces konfiguracji konta w interia.pl tak by za jego pośrednictwem korzystać ze skrzynki pocztowej działającej w ramach infrastruktury hostit.pl. Jest to jedyny właściwy sposób – nie należy używać opcji dostępnej w panelu klienta hostit.pl „Wyślij kopię do”.

Po zalogowaniu do poczty w serwisie interia.pl wybieramy kolejno:

(+) Dodaj konto zewnętrzne lub na dole link „Dodaj dodatkowy adres”

Uruchomi się Kreator dodawania konta zewnętrznego

Wprowadzamy nazwę swojej skrzynki mailowej obsługiwanej na serwerze w hostit.pl – na potrzeby tego artykułu jest to przyklad@nazwa-mojej-domeny.pl.

W następnym polu podajemy hasło do naszej skrzynki. Następnie pojawi się okno kreatora gdzie należy uzupełnić następujące pola:

Serwer POP3: podajemy poczta.hostit.pl

Port :995

Zaznaczamy kwadracik „Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL/TLS)

Klikamy w przycisk „Dodaj”

Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione pojawi się okno potwierdzające dodanie nowego adresu – wybieramy „Zakończ” Skrzynka została poprawnie skonfigurowana. Możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości.