Podczas wymiany korespondencji, może zdarzyć się, że wiadomości odebrane od naszych nadawców wbrew naszej intencji zostaną umieszczone w folderze spam. Dzieje się tak, ponieważ system wykrył nieprawidłowości dot. jego serwera pocztowego.

Możemy wymusić jednak pewne zachowania jako właściciele swoich skrzynek i np. określić, aby z pewnych adresów, pomimo alertów zawsze wiadomość była umieszczana w odebranych i nie była oznaczana jako spam.

Kopiowanie adresu nadawcy

Najprościej jest skopiować adres email nadawcy i dodać go odrazu do białej listy, np. poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na adresie Od w programie pocztowym, następnie wybranie opcji kopiowania adresu email i dodanie do białej listy.Nadal wiadomości od X wpadają do spamu

Niestety nie zawsze jest tak łatwo, ponieważ w wielu przypadkach nadawcy w cale nie piszą z adresów, które widzimy jako tzw. Od/From i ich prawdziwy adres nadawczy jest ukryty w logach wiadomości.

Dlatego jeśli wiadomość nadal ląduje w spamie, pomimo dodanej jej nadawcy do białej listy, należy odnaleźć jego faktyczny adres mailowy i dodać do białej listy.

Logujemy się do aplikacji http://webmail.hostit.pl (można to zrobić na dowolnym programie pocztowym, ale posłużymy się jako przykładem naszą ogólnie dostępną aplikacją dla wszystkich klientów).

Odszukujemy wiadomość, która wpadała do spamu i ją otwieramy (klikamy dwukrotnie)
Następnie w prawym rogu istnieje mała czarna strzałka - klikamy w nią. Otworzy nam się całe okno logów, w którym odnajdujemy linię X-Envelope-From określa ona faktyczny adres nadawcy. W przypadku systemów automatycznych często jest to inny adres niżeli adres podany w nagłówku Od/From. Kopiujemy jego wartość z pomiędzy klamr i dodajemy do białej listy.


Dodawania do białej listy

Logujemy się do panelu klienta hostit.pl jako zarządca serwera. Przechodzimy do opcji Poczta > Skrzynki (Pocztowe) i klikamy na nazwie adresu email na którym wiadomości wpadają do spamu.

Przechodzimy do zakładki Filtr antyspamowy

Pozyskany adres email wklejamy do białej listy wiadomości.

Pewne nazwy można zastąpić znakiem gwiazdki, tak aby np. określić wszystkich nadawców jako pożądanych z danej domeny (na przykładzie określiliśmy aby od nadawcy prezydent.pl wszystkie wiadomość były uznawana za pożądane).Uwaga

Powyższa metoda to pewnego rodzaju tworzenie wyłomu w systemie bezpieczeństwa i może posłużyć do ataków na nas w przypadku otrzymania spreparowanego maila z adresu dodanego do białej listy.

Najlepszym wyjściem jest aby nadawca zadbał o prawidłowe flagowanie swoich wiadomości przez innych odbiorców poczty. Jeżeli nie mamy jednak na to wpływu - należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem do takich nadawców nawet w przypadku dodania ich do białej listy.