Klient poczty online, dostępny pod adresem https://webmail.hostit.pl umożliwia archiwizację Twojej poczty, dzięki czemu można usprawnić działanie dużych skrzynek pocztowych.

W celu aktywacji archiwum dla Twojej skrzynki zaloguj się do aplikacji poczty online

Utworzenie folderu na archiwa

  • Kliknij na ikonie klucza zębatego w lewym górnym rogu i wybierz zarządzanie folderami:
  • W zakładce foldery kliknij ikonę plusa w celu utworzenia nowego folderu:
  • W nazwie folderu podaj wybraną nazwę dla tego katalogu i kliknij zapisz:
  • Wyjdź z ustawień poprzez powrót do listy odebranych wiadomości (w prawym górnym rogu kliknij poczta)

Przypisanie folderu archiwum

  • Kliknij w prawym górym rogu ikonę koła zębatego opisanego jako ustawienia
  • Na nowo otwartej stronie wybierz Preferencje > Foldery Specjalne
  • W opcjach głównych nowo otwartej zakładki w polu archiwum wybierz folder, który będzie służył do archiwizacji:

Po powrocie do listy odebranych wiadomości otrzymasz nową ikonę o nazwie Archiwum, która służy do przenoszenia wiadomości do archiwum:

Przeniesienie wiadomości z archiwum, wymaga przeciągnięcia zaznaczonych wiadomości do wybranego folderu.