W przypadku nie opłacenia usługi, dane są kasowane automatycznie przez system natychmiast po przekroczeniu ważności usługi. Dane backupowe przechowywane są jeszcze przez określony czas po usunięciu konta i można je przywrócić na życzenie klienta.

  • Dane kont testowych: do 3 dni po przekroczenia terminu ważności konta
  • Dane kont, które zostały opłacone przynajmniej jeden raz: od 14-30 dni od przekroczeniu ważności konta

Usunięcie danych na życzenie klienta. Na życzenie klienta możemy usunąć całkowicie całe konto bez czekania na zakończenia ważności usługi. Jest to operacja bezpowrotna.

Usunięcie wybranych danych z serwera FTP

Jeżeli Twoje konto nie posiada dostępu do usług shell - usunięcie danych przez pracownika firmy wymaga dostępu do Twojego serwera w normalnym trybie (klient FTP). Dlatego niezbędne są dane dostępowe typu login i hasło. Usług jest odpłatna.

Nie kasujemy wybranych danych w trybie ROOT dla kont użytkowników. Związane jest to polityką bezpieczeństwa firmy.

Brak możliwości usunięcia plików

W przypadku napotkania problemu z usunięciem pliku zapoznaj się z rozwiązaniem: Brak możliwości usunięcia plików