W sytuacji gdy podczas usuwania plików FTP lub tworzenia nowego katalogu pojawia się komunikat odmowy dostępu powodem może być:

  • błędne uprawnienia chmod jednego z plików lub folderu w ramach kasowanego katalogu. Powinny to być:
    • dla plików 0664
    • dla folderów 0777.

Należy każdy folder sprawdzić i nadać mu uprawnienia 0777 zaś dla plików 0644. Jeżeli otrzymujemy komunikat o braku możliwości zmiany atrybutu oznacza to, ze nadrzędny folder (lub nadrzędne foldery) ma nieodpowiednie uprawnienia, które również należy zmienić. Dopiero wówczas będzie możliwa zmiana uprawnień dla wskazanych plików.

  • wewnątrz katalogu znajduje się ukryty plik lub folder - rozwiązaniem jest włączenie pokazywania wszystkich plików (także tych ukrytych) w programie z którego pan korzysta.

Wszelkie tego typu operacje muszą być wykonywane w trybie użytkownika. Generalnie technicznie jest możliwe wejście na serwer jako root i wykonanie operacji w jego trybie, jednak nasza polityka bezpieczeństwa wyklucza takie operacje. W związku z tym jedyną opcją jest wykonanie tej operacji z poziomu uprawnień użytkownika (właściciela usługi).