Podczas wysyłki wiadomości przez konto pocztowe obsługiwane przez serwery Yahoo, Outlook, Gmail otrzymujesz zwrotkę o niemożliwości wysłania wiadomości przez serwer hostit.pl

Jest to spowodowane nie włączeniem zgody na wysyłanie poczty z poza terenu Polski i UE.

Proszę o przejście do opcji w panelu klienta > Poczta > Skrzynki > kliknąć na nazwę wybranej skrzynki, następnie w nowo otwartej stronie, proszę przejście do zakładki firewall.

Należy aktywować opcję zgody na wysyłanie z poza Polski i UE. Więcej na temat firewall poczty: