Firewall umożliwia ograniczenie wysyłki maili z danego obszaru terytorialnego lub z zaufanych aplikacji. Żadna z opcji w żaden sposób nie ogranicza odbierania wiadomości email.

Wprowadzenie zmian wymaga około jedno godzinnej karencji. Ponieważ przeładowywanie konfiguracji odbywa się nie częściej niż co godzinę.

Zaufane aplikacje

Zezwalaj na wysyłanie wiadomości - ustawienie w pozycji na NIE spowoduje, że użytkownik skrzynki email nie będzie wstanie wysłać wiadomości email do nikogo. Będzie jednak mógł korzystać w pozostałym zakresie, tzn. czytać wiadomości, kasować czy przenosić je pomiędzy katalogami.

Wysyłanie tylko poprzez Webmail - ustawienie w pozycji na TAK, wymusi na użytkowniku korzystanie z aplikacji udostępnionej pod adresem https://webmail.hostit.pl - tylko za jej pomocą będzie można wysyłać wiadomości. Funkcja może być przydatna na wypadek np. tej sytuacji

Ograniczenie terytorialne

Wysyłanie z poza UE - ustawienie w pozycji na NIE, ogranicza możliwość do wysyłania wiadomości tylko w przypadku korzystania z połączeń internetowych od dostawców zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli często podróżujesz poza UE ustaw na TAK w pozostałych przypadkach zalecamy ustawienie na NIE.

Wysyłanie z poza Polski - ustawienie w pozycji na NIE, ogranicza możliwość do wysyłania wiadomości tylko jeśli łączysz się z internetem w Polsce. Jeżeli często wyjeżdzasz za granicę ustaw na TAK w pozostałych przypadkach zalecamy ustawienie na NIE.

Uwaga: ograniczenia działają niezależnie, tzn. jeżeli zabronisz wysyłki z poza Polski i nie wprowadzisz tego ograniczenia dla reszty świata; wysyłanie maili będzie możliwe z Polski oraz UE.

Jeżeli Twoje wyjazdy są mimo wszystko sporadyczne zlecamy ustawić ograniczenia terytorialne na NIE, natomiast w przypadku wyjazdu na wakacje można wcześniej zezwolić na wysyłanie z wybranego obszaru, zaś po powrocie do domu, ponownie przywrócić odpowiednie ustawienia.

Uwaga na serwery po za granicami Jeżeli jakiś serwer korzysta z poczty z poza granic terytorialnych musisz zezwolić danej skrzynce na wybrane połączenia, w przeciwnym wypadku, serwery utrzymywane po danym terytorium nie wyślą wiadomości.

Przekreślona opcja

Przekreślona nazwa informuje o braku możliwości zmiany danej opcji - jej konfiguracja została wymuszona przez nadrzędne ograniczenia nałożone przez administratora hostit.pl dla Twojego konta.

W przypadku poważnych naruszeń polityki antyspamowej - twoje konto email może mieć ustawione na Twardo wymuszenie wysyłki poprzez webmail lub z terytorium Polski - do czasu zaprzestania wysyłania spamu z Twojej skrzynki email oraz powiadomienie nas o przeprowadzonych pracach.

Skąd ograniczenie do terenów Polski lub Unii Europejskiej

Jeżeli Twoje hasło wycieknie z Twojego smartfona lub komputera najczęściej spam będzie wysyłany z terenu Bułgarii, Rumunii, Ukrainy, Rosji, Nigerii czy Chin. Dlatego wprowadzenie takiego bezpiecznika uniemożliwi bezprawne korzystanie z Twojego adresu email w 95% przypadków.

Ograniczenie liczby wysyłanego spamu z Twojej domeny - zapobiega obniżeniu reputacji dla Twojej poczty email.