Od jakiego czas otrzymujesz wiadomości typu UNDELIVERED MAIL i zastanawiasz się co może być tego powodem. Rozwiązanie jest proste.

Ty, Twoje oprogramowanie lub ktoś kto wszedł w posiadanie haseł do Twoich skrzynek email wysyła wiadomości w Twoim imieniu.

Powodem tak wysyłanych maili może być:

  • Wyciek hasła z Twojego komputera, urządzenia lub oprogramowania
  • Komputer na którym był zainstalowany program pocztowy został zainfekowany
  • Instalacja bota (wirus) typu keylogger na Twoim urządzeniu https://pl.wikipedia.org/wiki/Keylogger

Rozwiązanie problemu

W takiej sytuacji proponujemy następujące czynności:

  1. Pilna zmiana haseł dostępowych do skrzynek email i kont FTP
  2. Przeinstalowanie systemów komputerów, które korzystał z poczty poprzez klienta pocztowego zainstalowanego na danym urządzeniu (dot. to zarówno komputerów, tabletów jak i smartfonów)
  3. Przełączenie konfiguracji klientów pocztowych na korzystanie z bezpiecznych połączeń SMTP i IMAP.
  4. Ponowna zmiana haseł dostępowych dla email i FTP

Do czasu wykonania wszystkich czynności możesz korzystać z aplikacji do poczty email dostarczonej przez hostit.pl pod adresem https://webmail.hostit.pl

Jak skonfigurować bezpieczne połączenia SSL w programie pocztowym

Dla połączeń SMTP (poczta wychodząca) Przejdź do ustawień poczty wychodzącej i ustaw bezpieczeństwo połączeń na tryb SSL/TLS, jako nr portu wybierz 465

Dla połączeń IMAP (poczta przychodząca) Przejdź do ustawień poczty przychodzącej i ustaw bezpieczeństwo połączeń an tryb SSL/TLS, jako nr portu wybierz 993