W celu wydania kodu authinfo prosimy o wysłanie wiadomości email z autoryzowanego adresu email na info@hostit.pl (w wiadomości podaj nazwę domeny).

Po otrzymaniu powiadomienia wyślemy w odpowiedzi nr CSP, który należy wpisać we wniosku wydania kodu authinfo.

Do wniosku prosimy o dołączenie dokumentów rejestrowych; dla firmy dokumenty rejestrowe (np. CEIDG + skan dowodu właściciela, KRS + pełnomocnictwo) dla osób prywatnych skan dowodu osobistego (możesz zakryć dane wrażliwe).

  • wniosek wydania kodu authinfo: pobierz (nowa wersja od 2017 roku)