Autoryzowany adres email, jest to adres który został podany podczas rejestracji usługi w hostit.pl

Taki adres można zmienić samodzielnie, poprzez zalogowanie się do panelu klienta i przejście do opcji Ustawienia > Dane kontaktowe.

 • Autoryzowany adres email umożliwia:
  • wykonanie dyspozycji cesji usługi
  • zgłoszenie problemu technicznego
  • uzyskanie pomocy technicznej w ramach wykupionego planu dla danej usługi
  • uzyskania informacji na temat usług przypisanych do autoryzowanego adresu email
 • Autoryzowany adres email jest forma zabezpieczenia Twojej prywatności – nikt nieuprawniony nie uzyska informacji na temat Twoich usług oraz nie wpłynie na ich działanie poprzez poprzez wysłanie fałszywej dyspozycji np. usunięcia domeny/serwera.
 • Autoryzowany adres email może zostać zastąpiony systemem helpdesk (z wyjątkiem cesji, reklamacji oraz dyspozycji usunięcia konta).