Konfiguracja programu FileZilla

Aktualizacja https://hostit.pl/blog/405,filezilla-wazne-zmiany-w-konfiguracji-klienta-ftp.html

Celem instruktażu jest przedstawienie konfiguracji połączenia z serwerem FTP za pomocą aplikacji FileZilla.

Link do bezpłatnego pobrania programu: filezilla-project.org/download.php

Po ściągnięciu, instalacji (program posiada polską wersję językową) i uruchomieniu aplikacji z menu górnego wybieramy Plik > Menadżer stron, zostanie otwarte okno konfiguracji połączeń, które powinno wyglądać w ten sposób:

FileZilla, konfiguracja połączenia FTP
Klikamy w ikonę "Nowy adres"
Nowe połączenie FTP w Fillezilla
W oknie wpisów zostanie utworzona nowa strona o nazwie "Nowy adres"

Teraz, musimy podać pięć wartości oznaczone na zdjęciu czerwonym okręgiem. Wszystkie niezbędne dane otrzymaliśmy w mailu rejestrującym serwer wirtualny, teraz wystarczy je wpisać w odpowiednie pola:

  • Identyfikator połączenia - dowolna nazwa, widoczna tylko dla nas, określa nazwę połączenia z serwerem ftp hostit.pl, możemy pozostawić nazwę „Nowy adres” lub zastąpić ją własnym identyfikatorem
  • host – podczas rejestracji usługi wybraliśmy proponowany adres w domenie hostit.pl, proszę go wpisać
  • Typ Logowania – zmieniamy na normalny
  • Użytkownik – wartość proponowany login podczas rejestracji usługi
  • Hasło – hasło otrzymaliśmy wraz z mailem rejestracyjnym

Teraz wystarczy zapisać ustawienia (przycisk OK). Nasze połączenie zostało skonfigurowane poprawnie.

Nawiązywanie połączenia ze zdefiniowanym hostem"
Filezilla połącznie z serwerem FTP

Po kliknięciu w pierwszą ikonę tuż pod menu programy (oznaczona czerwonym okręgiem) Otwieramy wybrane połączenie z serwerem ftp – jeżeli wszystko poszło dobrze, powinniśmy ujrzeć zawartość naszego serwera FTP.

Należy tylko pamiętać, że wszystkie dane powinniśmy umieszczać w folderze WWW/ (podświetlonym niebieskim paskiem) - ponieważ odpowiada on za wyświetlania zawartości serwera FTP w oknie przeglądarki.