Aby skonfigurować tymczasowe przekierowanie (kod HTTP 302) na inny katalog za pomocą pliku .htaccess, wykonaj następujące kroki:

Krok 1

Utwórz lub edytuj plik .htaccess w katalogu, z którego chcesz przekierować ruch.

Krok 2

Dodaj poniższe reguły do pliku .htaccess:

RewriteEngine On

RewriteRule ^(.*)$ /nowy_katalog/$1 [R=302,L]

Wyjaśnienie:

RewriteEngine On: Włącza moduł przepisywania URL. RewriteRule ^(.*)$ /nowy_katalog/$1 [R=302,L]: Przekierowuje wszystkie żądania do nowego katalogu /nowy_katalog z kodem 302 (tymczasowe przekierowanie).

Zapisz plik

Krok 3

Dzięki powyższym krokom skonfigurujesz tymczasowe przekierowanie na inny katalog, co pozwala na elastyczne zarządzanie ruchem na Twojej stronie internetowej.