W celu zmiany powierzchni dla poszczególnych usług, należy zalogować się do panelu klienta i przejść do opcji (z menu po lewej po zalogowaniu) Ustawienia > Ustawienia serwera

następnie zwiększyć przydział powierzchni dla wybranej usługi poprzez przesunięcie suwaka na odpowiednią pozycję.

W przypadku braku wolnej powierzchni do przydziału, można spróbować zwolnić powierzchnię dla innych usług. Jeżeli i to nie jest możliwe, będzie potrzeba dokonania upgrade serwera do wyższej opcji lub zakup dodatkowej powierzchni.

Proszę pamiętać, że serwery usług MySQL i FTP musi posiadać nadmiar wolnej powierzchni (zarezerwować powinniśmy więcej niż jest obecne i jego planowane w niedalekiej przyszłości wykorzystanie; aby nie uszkodzić gromadzonych danych przez ten serwer.

Dla poszczególnych serwerów zalecamy:

  • MySQL min. rezerwacja 4 x więcej powierzchni, niż obecnie wykorzystywany rozmiar danych i nie mniej niż 1GB
  • Serwer Poczty: liczba skrzynek x 1-5 GB per skrzynkę, nie mniej niż 200 MB
  • Serwer FTP cała wolna pozostała powierzchnia

W przypadku braku wolnej powierzchni dla FTP podczas próby zapisu (wysyłania danych) nastąpi uszkodzenie danych - wyzerowanie plików. W przypadku MySQL działa to trochę inaczej ale skutki będą podobne.

Serwer poczty - nie przyjmie nowych wiadomości, ale nie powinno dojść do uszkodzenia danych w przypadku braku wolnej powierzchni, jednak brak wolnej powierzchni zarezerwowanej dla serwera pocztowego uniemożliwi tworzenie nowych skrzynek do czasu zwolnienia wykorzystanej powierzchni dla serwera poczty (przez usunięcie innej skrzynki) lub przydzieleniu większej rezerwacji dla całego serwera poczty ww. ustawieniach.