W przypadku zamówienia w naszej firmie usługi na osobę prywatną - wystawiamy paragon fiskalny (a następnie fakturę imienną do paragonu). Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującym od 1 stycznia 2020 dot. podatku VAT, nie można dopisać na fakturze nr NIP, jeżeli ten nie znalazł się na paragonie do faktury.

Art. 106b ust. 5 ustawy o VAT „W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej”.

W związku z tym nie ma możliwości dopisania NIPu do faktury VAT już po jej wystawieniu. Prosimy o zadbanie o to aby na państwa zamówieniach znalazły się aktualne dane. Dane, które będą widoczne na fakturze zawsze są do podejrzenia na proformie, na podstawie której opłacają państwo usługi.