Zadaniem certyfikatu jest potwierdzeniem kompetencji w określonym zakresie wystawionym przez uprawniony podmiot, np. uczelnię lub jak ma to miejsce w przypadku certyfikatów SSL: renomowane urzędy certyfikujące. Certyfikat SSL potwierdza, że ruch w domenie dla której został wystawiony może odbywać się w sposób szyfrowany i bezpieczny. Certyfikaty SSL wystawiane są na określony czas, po upływie termin na który został wykupiony automatycznie wygasa.

Tak jak każdy inny certyfikat, certyfikat SSL jest wystawiany na określony podmiot. Nie można po jego wystawieniu zmienić podmiotu. Każdy podmiot musi wystąpić o własny certyfikat (np. prawo jazdy, dyplom itd.). Jego wykorzystanie lub nie, nie ma znaczenia, certyfikat się nie zużywa z powodu jego okazywania czy samego posiadania.

W związku z tym, nie korzystanie z certyfikatu nie powoduje wydłużenia lub skrócenia jego ważności.

W przypadku naruszenia prawa przez podmiot, który wystąpił o wydanie certyfikatu SSL, urząd certyfikujący może go unieważnić. O unieważnienie certyfikatu przed jego wygaśnięciem, może wystąpić także podmiot, który o niego zabiegał (unieważnienie certyfikatu w przypadku zakupu w naszej firmie: wystarczy zgłosić się do nas mailowo z autoryzowanego adresu email w celu jego unieważnienia). W przypadku unieważnienia certyfikatu, na życzenie lub z urzędu, poniesione wcześniej opłaty za jego wydanie nie podlegają zwrotowi.

Należy pamiętać, że jeśli ma się podejrzenie, że Twój certyfikat wyciekł (jego klucze prywatne) lub ktoś przejął Twoją domenę, należy bezwzględnie unieważnić certyfikat, ponieważ w przypadku podszywania się pod Twoją domenę z wykorzystaniem Twojego certyfikatu, może przysporzyć Ci to problemów prawnych (tak samo jak w przypadku nie zgłoszenia zagubionego dowodu lub paszportu).