W przypadku utraty dostępu do konta hostingowego lub domenowego, klient może samodzielnie wygenerować link zmiany hasła. Formularz dostępny jest na stronie:

https://panel.hostit.pl/panel/password.html

Należy pamiętać, ze zmiana hasła będzie dotyczyła tylko panelu klienta, aby zmienić hasło do serwera ftp (wysyłanie/pobieranie plików). Należy zalogować się do panelu klienta i przejść do opcji :

Panel klienta > Ustawienia > Zmiana hasła

Zmienione zostanie hasło do panelu klienta i serwera ftp

Brak dostępu do przypisanego adresu email

W sytuacji, której nie posiadasz już dostępu do adresu email, który podałeś podczas rejestracji konta (ew. późniejszych zmian), możesz napisać do nas prośbę o zmianę adres email na nowy. W tym celu poprosimy o dostarczenie dodatkowych dokumentów - które potwierdzą Twoje prawo do dysponowania danymi zgromadzonymi na wskazanym koncie.

Napisz do nas podając login konta (lub jeśli nie pamiętasz, podaj jedną z zaparkowanych domen) i dołącz:

  • Jeżeli konto jest zarejestrowane na osobę prywatną: Skan dowodu, paszportu lub prawa jazdy (można zakryć dane wrażliwe - jednak Imię, Nazwisko oraz Adres musi pozostać widoczny)

  • Konto zarejestrowane na firmę: Kopia dokumentu z urzędu skarbowego (np. dokument nadania NIP lub cokolwiek z pieczęcią US). Skany dokumentów z bazy CEIDG nie są akceptowane - ponieważ może je pobrać każdy.