W przypadku otrzymywania dużej ilości spamu na Twoją skrzynkę email spowodowane jest to brakiem konfiguracji filtra antyspamowego na skrzynce email.

Zastosowanie poniższych ustawień pozwala na ochronę Twojego adresu email przed zasypywaniem skrzynki odbiorczej niechcianymi wiadomościami:

  • Zaloguj się do panelu klienta hostit.pl
  • Przejdź do ustawień Poczta
  • Kliknij na nazwie skrzynki email z którą masz problem
  • Przejdź do zakładki Filtr antyspamowy
  • Ustaw czułość filtra antyspamowego na wartość 6
  • W polu reakcja na spam wybierz dodaj przedrostek SPAM oraz przenieś do folderu Spam
  • Kliknij zapisz

Od tej chwili wszystkie nowo otrzymywane wiadomości, które zostaną rozpoznane jako spam, zostaną przeniesione do folderu Spam.

Uwaga Sprawdź, czy w Twojej aplikacji pocztowej zainstalowanej na komputerze, smartfonie lub tablecie wykorzystujesz w przypadku poczty przychodzącej serwer IMAP zamiast POP3. Korzystanie z serwera POP3 powoduje, że Twój program pocztowy będzie pobierał wszystkie wiadomości jako porządane - dlatego zmień ustawienia poczty przychodzącej na serwer IMAP.