Poniżej w kilku prostych krokach został opisany proces konfiguracji konta w o2.pl tak by za jego pośrednictwem korzystać ze skrzynki pocztowej działającej w ramach infrastruktury hostit.pl. Jest to jedyny właściwy sposób – nie należy używać opcji dostępnej w panelu klienta hostit.pl „Wyślij kopię do”.

Jeżeli nie widzisz interfejsu podobnego do wskazanego poniżej, tzn. że nie przełączyłeś widoku poczty na nową wersję lub dostawca nie udostępnił Ci jeszcze tej wersji aplikacji (stan na 14.12.2016)

Po zalogowaniu do poczty w serwisie o2.pl wybieramy Dodaj zewnętrzny adres

Na nowo otwartej stronie klikamy w przycisk Dodaj adres

Pojawi się okienko w którym klikamy Rozpocznij konfigurację

Wypełniamy formularz zgodnie z konfiguracją naszej skrzynki, czyli podajemy adres email utworzonej skrzynki w hostit.pl i hasło do niej.

Następnie podajemy nazwę folderu i jako adres serwera poczty pop podajemy **poczta.hostit.pl i zaznaczamy szyfrowanie

Ew. konfigurację wysyłki za pomocą serwisu o2 konfigurujemy we własnym zakresie. Teraz kliknij zrobię to później

Po przejściu powyższych kroków, po lewej stronie ekranu na stronie głównego interfejsu poczty o2.pl pojawi się nazwa folderu, który podaliśmy powyżej.