W celu przyśpieszenia ładowania stron możesz włączyć kompresję dla wybranych plików. W tym celu musisz zalogować się na serwer FTP do głównego folderu, na który wskazuje domena i edytować plik .htaccess (pisany małymi literami + znak kropki na początku) - jeśli nie istnieje należy go utworzyć.

Na dole pliku od nowej linii umieść następującą treść:

<IfModule mod_deflate.c>
   AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
   AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
   AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
   AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
   AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
   AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
</IfModule>

Plik należy zapisać i wysłać na serwer.

Powyższe komendy spowodują kompresję plików html, tekstowych, plików styli CSS oraz skryptów javascript.

Włączenie kompresji może powodować zwiększenie wykorzystania CPU na Twoim koncie.

Powyższą operację należy przeprowadzić dla każdej z domen, dla których chcesz włączyć kompresję.