Jeżeli chcesz aby po wpisaniu konkretnego adresu w oknie przeglądarki, pojawiła się lista plików umieszczonych w danym folderze (zamiast wgrywania domyślnego pliku index.html) należy zmienić uprawnienia chmod dla folderu nadrzędnego (np. jeśli chcesz wyświetlić zawartość folderu obrazki/ - musisz zmienić uprawnienia dla tego właśnie katalogu).

Nadaj uprawnienia 0775 dla folderu, którego zawartość ma być listowana w oknie przeglądarki.

Jeżeli w folderze tym znajduje się plik .htaccess upewnij się, czy nie zawiera dyrektywy:

Options -Indexes

Zamień ją na

Options +Indexes