Przebieg wydania certyfikatów na przykładzie certyfikatów firmy Comodo, RapidSSL itp. – wymagających weryfikacji dokumentów firmowych oraz weryfikacji telefonicznej.

Decydując się na zakup certyfikatu dla domeny wymagającego weryfikacji dokumentów trzeba zadbać o kilka elementów, które ułatwią, a niekiedy wręcz umożliwią szybkie i sprawne otrzymanie certyfikatu:

Czynności do wykonania przed wystąpieniem o wydanie certyfikatu

 1. Domena dla której ma zostać wydany certyfikat musi być koniecznie zarejestrowana na firmę, która o certyfikat się ubiega. Jeśli w whois domena nie wskazuje na firmę - jest np. zarejestrowana na osobę prywatną i jej dane są ukryte – należy przed wystąpieniem o certyfikat dokonać cesji domeny – ważne by dane były aktualne, łącznie z telefonem kontaktowym. Najlepiej żeby telefon był ten sam który jest podany w sieci publicznej jako telefon firmowy (pkt.pl, pf.pl)

 2. rejestracja firmy w serwisach firmowych – w przypadku firm zarejestrowanych w Polsce minimum to Panorama Firm (pf.pl) oraz Polskie Książki Telefoniczne (pkt.pl).

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu certyfikatu należy przejść przez kolejne kroki.

Czynności do wykonania po wystąpieniu o wydanie certyfikatu

WAŻNE – zawsze kontaktując się z firmą Comodo w sprawie rozpoczętego wniosku wydania certyfikatu w tytule maila należy wskazać nadany numer otrzymany w pierwszej korespondencji (ORDER ...nr np. 123456…)

 1. Odebranie korespondencji mailowej na wskazany wcześniej adres: postmaster@nazwa-mojej-domeny.pl

 2. Potwierdzić poprzez wskazany w mailu link żądanie wydania certyfikatu SSL

 3. pobranie za pomocą zamieszczonego w mali linku dwóch plików pdf:

  • formularz wniosku certyfikatu
  • umowa certyfikatu
 4. wypełniony i podpisany wniosek i umowę należy wysłać na wskazany wcześniej w maliu adres wraz z załączonym dokumentem CEIDG lub KRS w wersji angielskiej + link do strony gdzie firma Comodo będzie mogła samodzielnie pobrać wskazane wnioski w wersji angielskiej.

 5. Po wysłaniu dokumentów otrzymamy mailowe potwierdzenie otrzymania dokumentów wraz z prośbą o potwierdzenie czy wskazany nr telefonu do weryfikacji firmy jest poprawny oraz prośbę o podanie dogodnych godzin do kontaktu telefonicznego (np. 14:00 (GMT +01:00).

 6. Kontakt telefoniczny - weryfikacja telefoniczna. Rozmowa odbywa się w języku angielskim – jednak nawet w sytuacji braku znajomości języka nie ma problemów z jej przeprowadzeniem. Wszystko sprowadza się do potwierdzenia poprzez :"YES” danych wskazanych wcześniej we wniosku:

  • imię i nazwisko osoby do kontaktu - czyli pracownika firmy;
  • czy potwierdzam, że wystąpiłem o dany certyfikat;
  • czy akceptuje postanowienia umowy
 7. Po poprawnej weryfikacji telefonicznej następuje wydanie i przekazanie certyfikatu.

  WAŻNE: wskazany nr telefonu do kontaktu w celu weryfikacji firmy musi być tym samym numerem, który jest przypisany w danych whois dla danej domeny oraz telefonem podanym w serwisach internetowych rejestrujących firmy.