Jeżeli ze względu na państwa wewnętrzne rozporządzenie możliwe jest dokonanie płatności tylko na podstawie faktury vat, w tej sytuacji nasza firma może zrobić wyjątek.

Terminowa faktura vat może być wystawiona tylko dla jednostek budżetowych. Ze względów na problemy ze ściągalnością terminowych faktur vat - nie wystawiamy ich dla żadnych innych podmiotów.

Warunkiem otrzymania terminowej faktury vat, na podstawie której będzie można opłacić usługę prosimy o wysłanie na adres info@hostit.pl zamówienia w formie pisemnej z podpisem i koniecznie pieczęcią osoby uprawnionej do składania zamówień w imieniu jednostki o treści:

Proszę o wystawienie faktury vat za usługę ………………………………. na kwotę ……………………… powiększoną o podatek vat. Faktura vat zostanie opłacona w ciągu 14 dni od jej wystawienia.

Opis i kwota zostanie podana przez pracownika naszej firmy. W chwili otrzymania pisma i jego zweryfikowania usługa zostanie wykonana zaś faktura vat zostanie wystawiona i wysłana w formie pdf na autoryzowany adres mailowy.

Uwaga Jeżeli płatność dot. usługi której kończy się ważność w ciągu ostatnich 7 dni, bardzo ważny jest kontakt z nami dot. ceny przedłużenia. Wielu operatorów (np. rejestratorzy domen) - doliczają dodatkowe opłaty w przypadku opłacenia po terminie.