Jeżeli zakupiłeś lub posiadasz certyfikat SSL dla domeny i chcesz aby po wpisaniu nazwy strony w przeglądarce przekierowało automatycznie na https://nazwa-mojej-domeny.pl utwórz plik .htaccess

(koniecznie pisane małymi literami i ze znakiem kropki na początku) w głównym folderze domeny (czyli tam gdzie znajduje się plik index.php) o zawartości (jeżeli plik istnieje umieść wpis na samej górze):

Wersja dla przekierowania na https://www.

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=302]

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=302]

Po zapisaniu pliku, wpisz adres swojej witryny w pasku przeglądarki bez https, jeżeli prawidłowo przekieruje Cię na https://... edytuj ponownie plik i zastąp R=302 na R=301

R=301 i R=302

Komenda R=301 jest to przekierowanie permanentne. Jeżeli więc, zrobiłeś błąd w konfiguracji .htaccess, po zastosowaniu R=301 możesz już zawsze widzieć skutki błędu nawet po zmianie wartości w pliku (do czasu aż wygaśnie cache przeglądarki).

Dlatego do zastosowań testowych powinieneś stosować R=302 do czasu upewnienia się co do oczekiwanego rezultatu.

Pojawienie się w Google strony z adresem https://

Po zastosowaniu powyższego rozwiązania z parametrem R=301 spowoduje, że po pewnym czasie w wyszukiwarkach (np. Google) Twoja strona będzie się pojawiała z adresem https://...

Czas w którym to nastąpi jest uzależniony od wyszukiwarek (przeważnie od kilku dni do kilkunastu tygodni).