Jeżeli Twoja strona WWW wykorzystuje silnik Joomla do działania strony WWW, upewnij się czy czasmi nie korzystasz z wtyczki GoogleMaps, która działa jako otwarte proxy i może być źródłem Twoich kłopotów.

Wtyczka Joomli plugin_googlemap2_proxy umożliwia osobom z zewnątrz wykorzystywanie zasobów Twojego serwera do odpytywania serwerów Google. Następstwem tego stanu rzeczy może być blokada usługugi ze względu na bardzo duże wykorzystania zasobów przez stronę WWW, która korzysta z tej wtyczki.

Poniżej przedstawiam przykładowy zapis, który można odnaleźć w swoich logach:

"HEAD /plugins/system/plugin_googlemap2/plugin_googlemap2_proxy.php?url=ADRES_IP_LUB_NAZWA_DOMENY HTTP/1.1”

W celu zabezpieczenia swojej storn przed takimi atakami możesz wykonać jedną z czynności:

  • Usunąć wtyczkę /plugins/system/plugin_googlemap2_proxy.php z Twojego serwera
  • Zastosować ochronę na poziomie .htaccess, poprzez umieszczenie pliku w głównym folderze domeny z poniższą zawartością (jeśli plik istnieje - dopisz zawartość na jego końcu)
RewriteEngine On
RewriteRule plugin_googlemap2_proxy.php - [F,L]

Więcej na temat włamań na Twój serwer za pomocą skryptów możesz przeczytać tutaj: Joomla, Wordpress