Usługa Port Port SSL
SMTP 587 465
POP3 110 995
IMAP4 143 993


Serwery pocztowe są skonfigurowane ze standardową konfiguracją dla IMAP4, SMTP oraz POP3. W większości programów pocztowych wystarczy wybrać domyślne ustawienia (bez potrzeby ręcznego definiowania portów). Powyższe informacje mogą być przydatne, np. gdy chcesz skonfigurować skrypt na serwerze.

Loginem dla serwera pocztowego (smtp, pop3, imap) jest zawsze adres email, który został utworzony w panelu klienta + hasło, które zdefiniowano dla tego konta.

Pamiętaj aby podczas konfiguracji skrzynki pocztowej w programie pocztowym lub skrypcie, zaznaczyć opcję serwer wymaga autoryzacji (lub podobnie brzmiący zapis).