Błąd 800C0133 pojawia się w programach pocztowych z rodziny Outlook i jest spowodowany odgórnymi ograniczeniami tej aplikacji (producent Microsoft). Za komunikat odpowiada limit nałożony w aplikacji Outlook Express, który ogranicza rozmiar pliku .dbx z przechowywanymi wiadomościami na Twoim komputerze do 2GB. Błąd pojawić się może zarówno podczas próby wysyłki jak i odbioru wiadomości.

Uwaga Nie gwarantujemy powodzenia tej operacji i nie bierzemy odpowiedzialności za przeprowadzone prace. Poniższe czynności są ingerencją w budowę aplikacji, dlatego jeśli masz wątpliwości prosimy o zaprzestaniu dalszych czynności oraz kontakt z producentem lub sprzedawcą zainstalowanego na Twoim komputerze oprogramowania do poczty email.

W celu rozwiązania problemu postępuj zgodnie z przedstawioną instrukcją:

  • zamknij program Outlook Express
  • przejdź do folderu gdzie przechowywane są pliki .dbx (przeważnie jest to C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities{wartość losowa}\Microsoft\Outlook Express (proszę pamiętać, że cześć plików jest ukryta dlatego w celu wyświetlenia wszystkich plików włącz opcję pokazywania ukrytych plików)
  • sprawdź czy któryś z plików nie posiada stosunkowo dużego rozmiaru. Outlook Express w takiej sytuacji mógł utworzyć kilka plików o takiej samej nazwie z dopiskiem (1), (2) itd. (np. skrzynka odbiorcza (1).dbx) zamień nazwę Skrzynka odbiorcza.dbx (lub podobnie brzmiącą) na np. Stara_skrzynka_odbiorcza.dbx
  • uruchom ponownie Outlook
  • stwórz folder Stara_skrzynka_odbiorcza w celu uzyskania dostępu do starszych maili.

Po ponownym uruchomieniu aplikacji powinny pojawić się stare wiadomości, jeśli jednak się to nie powiedzie, należy skorzystać z programu do odzyskiwania danych z plików .dbx np. DBXpress.

Jeżeli nie zaznaczono w ustawieniach konta (przed wystąpieniem problemu), aby po usunięciu plików z komputera usunąć także z serwera - odzyskasz wszystkie wiadomości. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś proponujemy skonfigurować program pocztowy tak, aby kasowane wiadomości usuwał tylko z komputera lokalnego (z wyłączeniem kasowania na serwerze).