Dlaczego Twoja strona WWW pokazuje zawartość katalogu FTP? Jest to związane z faktem, że serwer próbuje odszukać pliku o nazwie index.html lub index.php w celu wyświetlenia domyślnej zawartość folderu po jego wskazaniu w pasku przeglądarki.

Jeżeli serwer nie odnajdzie w aktualnym katalogu takiego pliku, automatycznie listuje zawartość katalogu.

W celu uniemożliwienia przeglądającym Twoją stronę WWW listowania zawartości folderu można zastosować jedno z dwóch rozwiązań.

W wybranym katalogu utworzyć pusty plik o nazwie (dokładnie tak pisany) index.html Jest to najprostsze rozwiązanie, jednak wymaga utworzenia takiego pliku w każdym folderze, który nie zawiera pliku index.php lub index.html

Rozwiązaniem drugim jest utworzenie pliku o nazwie .htaccess (pisany małymi literami i ze znakiem kropki na początku) oraz umieszczenie w nim komendy:

Options -Indexes

Rozwiązanie z plikiem htaccess gwarantuje nam wyłączenie listowania dla wszystkich folderów domeny.