Odzyskanie dostępu do konta w sposób automatyczny, jest możliwy na stronie https://panel.hostit.pl/panel/password.html

W celu uzyskania nowego hasła należy podać login i adres email przypisany do usługi (tzw. adres autoryzacyjny; jeżeli nie był zmieniany w panelu, to jest to ten sam adres email, który został podany podczas rejestracji konta).

Po wypełnieniu formularza na autoryzowany adres email zostanie wysłany link, po którego odwiedzeniu, wygenerowane zostanie nowe hasło. Po zalogowaniu się do panelu, można zmienić hasło na własne.

Uwaga wygenerowane hasło, nie zmienia hasła dostępowego do usługi FTP, dlatego aby je zmienić należy skorzystać z opcji w panelu klienta Ustawienia > Zmiana hasła do panelu klienta i ponownie ustawić hasło do panelu (tym razem zostanie zmodyfikowane, także hasło FTP)

W przypadku zagubienia loginu lub braku dostępu do autoryzowanego adresu email, można wysłać do nas prośbę w celu przypisania nowego adresu email. W tym celu prosimy o przesłanie na nasz kontaktowy adres email, skanu potwierdzającego nabywcę usługi jednego z wybranych dokumentów:

Osoby prywatne:

  • skan dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji studenckiej

Jednoosobowa działalność gospodarcza:

  • skan dowodu osobistego, paszportu, legitymacji studenckiej lub skanu dokumentu urzędowego (np. nadanie NIP,REGON). Ważne: dokumenty bezpośrednio ze strony CEIDG nie są akceptowane, ze względu na ogólną dostępność tych informacji.

W pozostałych przypadkach:

  • skanu dokumentu urzędowego (np. nadanie NIP,REGON). Ważne: dokumenty bezpośrednio ze strony CEIDG nie są akceptowane, ze względu na ogólną dostępność tych informacji.