Właściciel serwera może zablokować dostęp do swoich stron poszczególnym adresom IP. W celu nałożenia blokady dostępu dla odwiedzających z konkretnych adresów, należy w folderze głównym umieścić plik .htaccess (pisany małymi literami z kropką na początku).

W treści pliku umieszczamy (uwaga wartości adresów IP są przykładowe):

order allow,deny
deny from 192.168.100.1
deny from 192.168.101.1
allow from all

Powyższy przykład zablokuje dostęp dla odwiedzających z adresów 192.168.100.1 oraz 192.168.101.1. Możemy umieścić kolejne IP na czarnej liści dodając przed allow from all linię

deny from ADRES-IP

np. chcemy zablokować dodatkowo adres 192.168.200.10

order allow,deny
deny from 192.168.100.1
deny from 192.168.101.1
deny from 192.168.200.10
allow from all

W celu zablokowania tylko adresu 192.168.200.10 nasz plik powinien zawierać następujący wpis:

order allow,deny
deny from 192.168.200.10
allow from all

Pamiętaj powyższy opis blokuje dostęp tylko poprzez stronę WWW, jeżeli chcesz zablokować także dostęp do FTP skorzystaj z firewall dla FTP:

https://hostit.pl/pomoc/289,czym-jest-czarna-lista.html