W celu wymuszenia wszystkich połączeń ze stroną WWW jako bezpiecznych, tzn. z zastosowaniem protokołu HTTPS należy odpowiednio poinformować serwer HTTP.

Konfiguracja serwera HTTP jest możliwa poprzez dyrektywy HTACCESS

http://pl.wikipedia.org/wiki/.htaccess

Logujemy się na serwer FTP i w folderze na który wskazuje domena umieszczamy plik o nazwie .htaccess (pisany małymi literami + znak kropki na początku).

Przekierowanie na WWW

Umieszczenie poniższej reguły w pliku .htaccess spowoduje przekierowanie wszystkich połączeń na https://www.nazwa-wybranej-domeny.pl

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=302]
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=302]

Jeżeli po przetestowaniu połączenia wszystko działa prawidłowo, należy zmienić wartość R=302 na R=301 jednak nie wcześnie. Wartość 301 oznacza przekierowanie trwałe i w przypadku błędnej konfiguracji możesz mieć problem z zobaczeniem swojej strony w przeglądarce. Dalatego zmiany dokonujemy po wcześniejszym upewnieniu się, że nasze przekierowanie działa prawidłowo.