Pierwszą umowę powierzenia danych osobowych (GIODO) oferujemy bezpłatnie w planie Business, serwerach VPS, Hostingu Dedykowanym oraz Hosting Dedykowany SklepOS. Koszt podpisania umowy w pozostałych planach wynosi 246 zł brutto (tj. z już naliczonym podatkiem VAT).

Warunki wstępne:

 • Posiadanie opłaconego konta hostingowego, którego dotyczy umowa
 • Właścicielem konta hostingowego i stroną w umowie GIODO musi być na ten sam podmiot (lub proszę się zapoznać z informacją na samym dole)
 • Umowa jest ważna do czasu aktywności usługi hostingowej
 • Umowa oraz jej treść nie podlegają negocjacjom.

Co Mam wpisać w dokumentacji dot. ochrony danych osobowych:

 1. Tylko i wyłącznie technicznie i organizacyjne rozwiązania, które zostały wykorzystane przez administratora danych osobowych w ramach swojej działalności (np. zabezpieczenia dostępowe do komputerów/stacji roboczych, sieci firmowej, fizycznej ochrony biura itp.) Proszę o nie podawanie w tej dokumentacji rozwiązań stosowanych przez innych administratorów danych osobowych, którym powierzyli państwo zbiory danych osobowych w celu ich przetwarzania w wyniku podpisanych umów przetwarzania danych osobowych. W dostarczanej dokumentacji i składanym wniosku należy wskazać podmiot, któremu zostały powierzone dane osobowe w celu ich przetwarzania przez administratora danych osobowych.

 2. W składanych wnioskach rejestracyjnych, dla części dotyczącej zabezpieczeń systemów oraz sieci, należy przede wszystkim wpisać środki, jakie Państwo stosują. Można też w pewnych sytuacjach wpisać środki firmy hostingowej. Wybór rozwiązania zależy od konkretnego przypadku i na te pytania odpowie państwu już prawnik.

Podpisanie umowy:

W tym celu będziemy potrzebowali z Państwa strony, dostarczenie skanów wymaganych dokumentów:

 • zaświadczenia EDG / odpisu KRS;
 • zaświadczenia o wydaniu NIP;
 • zaświadczenia o wydaniu REGON;
 • dowodu osobistego reprezentanta firmy.

Po otrzymaniu ww. dokumentów prześlemy do państwa stosowną umowę, drogą elektroniczną. Umowę należy wydrukować w dwóch kopiach i własnoręcznie podpisać, następnie przesłać na adres siedziby naszej firmy (dane na stronie kontakt i w umowie). W momencie otrzymania umowy, zostanie ona przez nas podpisana i odesłana pocztą na adres korespondencyjny klienta.

Ważne pytania:

 1. Czy podpisanie umowy powierzenia danych osobowych z hostit.pl jest równoznaczne z tym, że hostit.pl jest administratorem danych osobowych?

  Nie. Takim administratorem jest podmiot lub osoba (czyli firma), która powierza hostit.pl przetwarzanie swoich zbiorów osobowych

 2. Czy hostit.pl przejmie Administratora Bezpieczeństwa Informacji po podpisaniu umowy?

  Nie. Hostit.pl gwarantuje, po podpisaniu umowy powierzenia danych osobowych , że przetwarzanie i przechowywane osobowe są chronione zgodnie z zaleceniami GIODO. Nie przejmujemy jednak obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 3. Hosting jest wykupiony na mnie jednak, chciałbym aby umowa powierzenia danych była podpisana z moim klientem.

  Jeżeli państwa klient nie chce nabywać usługi bezpośrednio w hostit.pl: muszą państwo podpisać umowę powierzenia danych pomiędzy sobą i wyraźnie wskazać, że przekazują Państwo w pełni obowiązek przetwarzania danych osobowych na podmiot zewnętrzny. Następnie właściciel hostingu może podpisać umowę powierzenia danych osobowych bezpośrednio z hostit.pl