Jeśli po poprawnym zainstalowaniu certyfikatu przeglądarka informuje Cię, że połączenie ze stroną nie jest w pełni bezpieczne może to oznaczać, że jeden z plików wykorzystywanych do wyświetlania i obsługi strony nie jest pobierany z serwera przy wykorzystaniu bezpiecznego protokołu https://.

Aby całkowicie zaszyfrować i zabezpieczy połączenie z Twoją stroną wszystkie pliki: skrypty, dokumenty, obrazy i filmy muszą być przesyłane do kodu HTML za pomocą połączenia szyfrowanego.

W tym celu należy:

  • przejdź do swojej strony WWW i podejrzyj jej źródło, skrót klawiszowy: CTRL+U
  • w nowo otwartym oknie zobaczysz źródło swojej strony, przejrzyj wszystkie atrybuty:
<link>
<script>
<img>
<video>
  • wszystkie wystąpienia http:// odwołujące się do Twojej strony zastąp protokołem https://

Jeśli Twoja strona pobiera zasoby z serwerów zewnętrznych sprawdź, czy wydawca zasobu daje możliwość łączenia się z jego serwerem za pomocą SSL (https://), jeśli nie - pobierz zasób na swój komputer i wyślij go na serwer FTP, na którym znajduje się Twoja strona.