Upewnij się , że format wgranej bazy danych miał kodowanie znaków UTF-8 (jeżeli phpMyAdmin wyświetla litery prawidłowo – tak właśnie jest).

Następnie należy odnaleźć w skrypcie linijkę, która odpowiada za łączenie z bazą danych i dodać poniższy kod tuż po nawiązaniu połączenia - jeśli kodowanie naszej strony HTML to UTF8:

mysql_query("SET NAMES utf8");

lub gdy strona kodowana jest w formacie ISO-8859-2:

mysql_query("SET NAMES latin2");