Podczas edycji/parkowania domeny proszę przejść do zakładki Serwer DNS i odznaczyć opcję Domyślne ustawienia DNS. Jeżeli robisz to po raz pierwszy dla danej domeny, zostanie wyświetlona domyślna konfiguracja DNS dla domeny która zostanie zastosowana.

Teraz możesz za pomocą ikony plus dodawać nowe rekordy i za pomocą ikony minus kasować istniejące. Zmiany zostaną wdrożone w konfigurację serwera po kliknięciu Zapisz.

W celu przywrócenia domyślnych ustawień, należy ponownie zaznaczyć opcję Domyślne ustawienia DNS i kliknąć Zapisz.

Wszystkie wprowadzone modyfikacje zostaną wprowadzone w ciągu kilku - kilkunastu minut do konfiguracji serwera. Czas propagacji (serwery muszą poinformować odwiedzających o wprowadzonych zmianach) nowych ustawień może być różny i wynika z wielu czynników, nie mniej propagacja może potrwać od 1h do 3 dni.

Dla wygody - umożliwiliśmy korzystanie z pewnych zmiennych w konfiguracji serwera DNS. Wszystkie zmienne są wpisane w klamry:

  • NS1 - jest równoznaczne z nazwą głównego hosta serwera DNS
  • NS3 - nazwa drugiego hosta zapasowego serwera DNS
  • MX1 - pierwszy serwer poczty
  • IP1 - przypisany adres IP dla domeny
  • DOMAIN - nazwa domeny ze znakiem kropki na końcu
  • SQL - nazwa hosta serwera MySQL ze znakiem kropki na końcu
  • TTL domyślny czas wygasania dla rekordu

Stosowanie wszędzie gdzie to możliwe zmiennych pozwoli na zachowanie wyższej kompatybilności z globalnymi ustawieniami serwerów hostit.pl - nawet gdy te zostaną zmienione.