Od kilku sekund do 10 minut. Jeżeli powyżej tego czasu nadal wildcard nie będzie funkcjonował prawidłowo, proszę sprawdzić czy nie wprowadzono własnych ustawień w konfiguracji serwera DNS, które mogą kolidować z tą funkcją.