W tym przypadku należy zaparkować domenę na serwerach DNS hostit.pl, dzięki temu będzie możliwa pełna obsługa domeny. Proszę wykonać kroki w kolejności przedstawionej poniżej:

  1. Po zalogowaniu się do panelu Klienta proszę przejść do opcji "Domeny" i wybrać "Zaparkuj nową".
  2. W polu domena proszę podać nazwę parkowanej domeny (bez www.).
  3. Ignorując resztę pól, proszę kliknąć "Zapisz".
  4. Teraz, należy poczekać na zatwierdzenie domeny przez operatora (po odczekaniu kilku minut), proszę przejść do opcji Domeny > Zaparkowne i sprawdzić czy zaparkowana domena ma status aktywnej (zielona ikona w kolumnie "Status")
  5. Gdy domena ma status aktywnej, można zalogować się do panelu swojego rejestratora domeny i wykonać dyspozycję zmiany serwerów DNS na nowe.

Adresy serwerów DNS znajdziesz tutaj