Celem instruktażu jest przedstawienie konfiguracji konta pocztowego w programie Microsoft Outlook 2007.

Uwaga! Instruktaż opisuje konfigurację przykładowego konta pocztowego o nazwie jan.kowalski@firma-kowalski.pl, dlatego proszę o zastąpienie adresu jan.kowalski@firma-kowalski.pl oraz domeny firma-kowalski.pl swoimi własnymi.

Aplikację uruchamiamy poprzez kliknięcie menu start i wybór ikony zatytułowanej „E-Mail Microsoft Office Outlook” oraz postępujemy zgodnie z przedstawionymi instrukcjami.

Microsoft Office Outlook 2007 Ustawienia konta
Krok 1. Z górnego menu wybieramy Narzędzia -> Ustawienia kont…
MS Outlook 2007 Poczta e-mail
Krok 2. W pierwsze zakładce "Poczta e-mail" kilkamy Nowy…
Microsoft Office Outlook 2007 tworzenie skrzynki pocztowej
Krok 3. Wypełniamy formularz własnymi danymi (hasło proszę podać te, które ustawiliśmy podczas tworzenia skrzynki pocztowej) i zaznaczamy "Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów"
Microsoft Office Outlook 2007 skrzynka pocztowa
Krok 4. Zaznaczamy pierwszą opcję "Internetowa poczta e-mail"
Microsoft Office Outlook 2007 serwer POP3 SMTP i IMAP
Krok 5. Wszystkie pola z wyjątkiem "Serwer poczty przychodzącej" oraz "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)" wypełniamy własnymi danymi. Wymienione dwa pola powinny posiadać wartość jak na zdjęciu tzn. poczta.hostit.pl
Aby przejść do następnego kroku kilkamy "Więcej ustawień…"
Microsoft Office Outlook 2007 uwierzytelnianie SMTP
Krok 6. Zaznaczamy wszystko jak na zdjęciu i klikamy "Ok" - okienko zostanie zamknięte.
Microsoft Office Outlook 2007 Skrzynka pocztowa została pomyślnie dodana
Krok 7. Na okienku z kroku nr 5 ("Ustawienia internetowej poczty email") klikamy "Testuj ustawienia konta…", jeżeli wszystko poszło dobrze, zobaczymy komunikaty podobne do tych przedstawionych na zdjęciu - kilkamy zamknij, a następnie dalej na okienku z kroku nr 5.
W przypadku wystąpienia błędu, wracamy do kroku nr 3 i sprawdzamy dokładnie wprowadzone dane.
Microsoft Office Outlook 2007 zapisywanie ustawień
Krok 8. Połączenie zostało skonfigurowane – wystarczy kliknąć Zakończ