Podczas edycji/tworzenia konta email mamy możliwość określenia puli, z której będzie korzystał system do wysyłania powiadomień sms dla danego adresu email:

  • Pula konta email - możemy przypisać określoną liczbę smsów dla edytowanego konta email, po ich wyczerpaniu, wysyłka zostanie wstrzymana do czasu doładowania konta email lub przelania wybranej liczby smsów z puli globalnej.
  • Pula globalna - wszystkie adresy email, które posiadają zdefiniowaną pulę jako globalną, będą mogły wysyłać tak długo smsy, jak długo będą one dostępne w puli globalnej.

Z puli globalnej mogą korzystać tylko konta email, których serwery posiadają obsługę Powiadomień SMS na poziomie 3 lub wyższym.