Powiadomienia SMS, umożliwiają wysłanie SMS na wskazane nr telefonów gdy tylko nadejdzie wiadomość wg zdefiniowanych, przez właściciela skrzynki email, kryteriów.

Powiadomienia SMS wymaga posiadania smsów w ramach skrzynki email lub w puli serwera głównego. Dodatkowe smsy można zamówić w każdej chwili poprzez opcję Płatności > Doładowanie SMS.