Konfiguracja programu PuTTY dla systemów Windows

Celem instruktażu jest przedstawienie konfiguracji połączenia z serwerem SSH za pomocą aplikacji PuTTY.

Link do bezpłatnego pobrania programu: Putty

Putty nie wymaga instalacji, po ściągnięciu go na komputer jest już gotowy do użycia.

Po uruchomieniu programu pojawi się okno konfiguracyjne:

Putty, konfiguracja połączenia SSH
W celu połączenia się z serwerem należy wybrać pierwszą z opcji drzewka po lewej stronie „Session”.
Klikamy w ikonę "Nowy adres"
Adres hosta
W polu Host Name (or IP address) należy wpisać nazwę serwera z jakim chcemy się połączyć. I zaznaczyć opcję SSH w polu Connection type
Zapisanie sesji SSH
W tym miejscu możesz też zapisać dane połączenie. W polu Saved Sessions wpisz wybraną przez siebie nazwę sesji i kliknij Save.
Nawiązywanie połączenia z zapisanym hostem
Od tej pory, po uruchomieniu programu aby nawiązać połączenie, wystarczy wybrać wcześniej zapisaną sesję (w naszym przypadku Moj Serwer) i kliknąć Open.