• Ważne skróty klawiszowe
  • CTRL+D lub CTRL+C - przerwanie wykonywania aktualnie działającej aplikacji
  • Kursór do góry (strzałka) - poprzednia komenda
  • Kursór w dół (strzałka) - następna komenda
  • SHIFT + PageUP - przewinięcie ekranu konsoli do góry
  • SHIFT + PageDown - przewinięcie ekranu konsoli w dół
 • Podstawowe komendy
  • ls
   wylistowanie zawartości obecnego folderu
  • ls -la
   wylistowanie zawartości obecnego folderu ze szczegółami i ukrytymi plikami
  • ls --help
   wyświetlenie skróconej pomocy dla np. programu ls
  • man ls
   wyświetlenie dokumentacji dla programu ls. Oczywiście ls możesz zastąpić inną nazwą aplikacji
  • mkdir nazwa
   utworzenie katalogu o nazwie "nazwa"
  • cd nazwa
   zmiana katalogu - przejście do katalogu o nazwie "nazwa"
  • cd ..
   powrót do nadrzędnego katalogu
  • cp zrodlowy.txt cel.txt
   utworzenie kopii pliku zrodlowy.txt pod nazwą cel.txt
  • mv zrodlowy.txt katalog/
   przeniesienie pliku zrodlowy.txt do folderu katalog/
  • touch plik.txt
   utworzenie pustego pliku o nazwie plik.txt
  • wget http:// adres-serwera.pl/plik.zip
   pobranie pliku z sieci i zapisanie go w bierzącym folderze
  • rm plik.txt
   usunięcie pliku plik.txt
  • du -hs katalog/
   wyświetlenie powierzchni zajmowanej przez folder katalog i wszystkie pliki w num umieszczone
  • date
   aktualna data i czas
  • uptime
   wyświetla w kolejności: aktualną godzinę, uptime serwera, liczba zalogowanych użytkowników oraz za load average; średnie obciążenie w ciągu ostatniej minuty, 5 minut, 15 minut
  • free -m
   informacje o wykorzystaniu pamięci w megabajtach, pierwsza linia (Mem:) odnośi się do pamięci RAM, druga (Swap:) informuje o pamięci wymiany zainstalowanej na dysku twardym.
   • total - zainstalowana pamięć
   • used - wykorzystana pamięć
   • free - dostępna pamięć
  • ps
   liczba uruchomionych procesów, bardziej szczegółowe informację, program zwróci po dodaniu parametru aux czyli ps aux
  • hostname -i
   akutualna nazwa hosta oraz adres IP
  • uname -a architektura systemu